/ by /   Bez kategorii / 0 comments

!!! REGULAMIN !!!

Przypominamy o konieczności zapoznania się z regulaminem. Każdy uczęszczający na zajęcia w naszej stajni zobowiązany jest do podpinania oświadczenia iż zapoznał się z naszym regulaminem.